Ogłoszenia

 • 2017-08-04

  Ogłoszenia

  Atende Software poszukuje podwykonawcy zainteresowanego zawarciem umowy na świadczenie usług Analityka (projekt aplikacji) w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem.

  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, albo mailowej, na adres email: rekrutacja@atendesoftware.pl w terminie do dnia 14.08.2017 r., do godziny 23:00.

  UWAGA!!! przedłużamy termin składania ofert do 21.08.2017 do godziny 16:00.

  Szczegóły oferty znajdują się tutaj (Zapytanie Ofertowe) i tutaj (Istotne Postanowienia Umowy).

  Informujemy, że mając na uwadze spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz uzyskaną wyższą liczbę punktów wynikających z kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród otrzymanych w ramach postępowania ofert wybrał ofertę złożoną przez przez Marka Gluzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Consult IT Marek Gluziński w Warszawie przy ul. Krokwi 32a lok 21.

 • 2017-08-04

  Ogłoszenie

  Atende Software poszukuje podwykonawcy zainteresowanego zawarciem umowy na świadczenie usług Architekta Systemowego (projekt aplikacji) w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi” o numerze POIR.01.02.00-00-0340/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Projekt”), którego Zamawiający jest beneficjentem.

  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, albo mailowej, na adres email: rekrutacja@atendesoftware.pl w terminie do dnia 14.08.2017 r., do godziny 23:00.

  UWAGA!!! przedłużamy termin składania ofert do 21.08.2017 do godziny 16:00.

  Szczegóły oferty znajdują się tutaj (Zapytanie Ofertowe) i tutaj (Istotne Postanowienia Umowy).

  Informujemy, że mając na uwadze spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu oraz uzyskaną wyższą liczbę punktów wynikających z kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród otrzymanych w ramach postępowania ofert wybrał ofertę złożoną przez przez Krzysztofa Stelmacha prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „GoSimply” Krzysztof Stelmach w Warszawie przy ulicy Stryjeńskich 130/41.

 • 2016-05-11

  Ogłoszenie

  Atende Software poszukuje wykonawcy 500 szt płyt liczników energii elektrycznej 3-fazowych i 1-fazowych razem z montażem w dostarczonych obudowach oraz testami.

  Termin wykonania, według dostarczonej dokumentacji, 30.06.2016 r.

  Dokumentacja techniczna do wyceny i oferty dostępna na żądanie. Informacje: maciej.strojewski@atendesoftware.pl l

 • 2014-06-01

  Ogłoszenie

  Atende Software Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy - laboratorium notyfikowanego na wykonanie certyfikacji liczników energii elektrycznej 1-fazowego, 3-fazowego i bilansującego na zgodność z wymaganiami dyrektywy MID (2004/22/WE) w zakresie modułu MI003.

  Zakres certyfikacji obejmuje wykonanie badań i certyfikacji w zakresie modułu B - certyfikacja typu. Certyfikacja obejmuje badania na zgodność z normami EN 50470-1, EN 50470-3, TR 50579 w zakresie energii czynnej oraz energii biernej.

  Oferty z ceną i czasem trwania certyfikacji oraz scenariuszem badań prosimy kierować na adres: maciej.strojewski@atendesoftware.pl do dnia 31.08.2014.

 • 2014-01-10

  Ogłoszenie

  Atende Software poszukuje dostawcy przyrządu pomiarowego do pomiarów stałego oraz zmiennego pola magnetycznego mierzącego w 3 osiach jednocześnie.

  Podstawowe parametry przyrządu:

  Zakres pomiarowy do 2000 mT, Dokładność pomiaru 0,5%, Pomiar w 3 osiach jednocześnie, Interfejs zewnętrzny USB min 1.1 (opcjonalnie RS232), Zasilanie bateryjne, Wyświetlacz wyników (LCD, LED), Oprogramowanie do prowadzenia pomiarów oraz gromadzenia i obróbki danych, Świadectwo wzorcowania na okres min. 1 roku od daty zakupu.

  Oferta powinna zawierać:

  cenę, czas dostawy (krytyczne), listę wyposażenia standardowego, cenę wyposażenia dodatkowego, okres gwarancji.
  Dodatkowo oferta może zawierać propozycję wypożyczenia (dzierżawy) przyrządu na okres 12 miesięcy z opcją odkupu po okresie wypożyczenia (dzierżawy). Prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną na adres mailowy: maciej.strojewski@atendesoftware.pl

 • 2013-12-15

  Ogłoszenie

  Atende Software poszukuje podwykonawcy na wykonanie obudowy licznika energii elektrycznej 1-fazowego, 3-fazowego, i bilansującego zgodnej z wymaganiami MID. Zakres współpracy obejmuje:

  Wykonanie studium kształtu i konstrukcji, wykonanie projektu technicznego (w tym projektu form wtryskowych), wykonanie 500 szt. partii obudów w proporcjach: 70% licznik 1-fazowy, 28% licznik 3-fazowy, 2 % licznik bilansujący, wytworzenie dokumentacji technicznej niezbędnej do certyfikacji MID.

  Zapytania oraz oferty (obejmujące cały zakres współpracy) prosimy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: maciej.strojewski@atendesoftware.pl

 • 2013-12-10

  Ogłoszenie

  Atende Software poszukuje podwykonawcy na wykonywanie pomiarów wykonaniu prób napięciowych, prądowych i magnetostatycznych przyrządów pomiarowych zgodnie z normami PN-EN-50470 i PN-EN-62053:

  Pomiar napięciowy 4 kV i 6 kV z dokładnością do 0,5 %, pomiar prądowy do 80A 3-fazowy z dokładnością 0,5 %, pomiar magnetostatyczny do 500mT z dokładnością do 3 mT.

  Zakres badania jednostkowego zawiera:

  Przygotowanie środowiska pomiarowego, wykonanie pomiaru, sprawozdanie z badania i opracowanie wyników.

  Oferty, z podaniem ceny za 1 roboczogodzinę prosimy składać w trybie konkursu ofert drogą elektroniczną na adres mailowy: maciej.strojewski@atendesoftware.pl

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić.